جستجوی
نشانی

نتایج جستجو تأسیسات

۱۴ نتیجه یافت شد.

تاسیسات فنی قائم

۷۷۰۷۹۲۲۷
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس شمال خ خدابنده(گودرزی) بین خ مظفری و شاهد

فروشگاه حمید

۷۷۷۰۱۴۶۴
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا میدان پروین

تاسیسات کمیجانی

۷۷۸۸۱۵۴۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

تاسیسات آریاب

۷۷۰۴۴۹۵۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۲۱۲غربی نبش عادل و باقری

سقف کاذب و کناف

۰۹۱۲۰۲۸۵۶۳۵
تهرانپارس غربی ناهیدی بین سجده ای و شاهد

نمایندگی بوتان فروشگاه شاکری

۷۷۲۹۷۲۵۰
تهرانپارس غربی -شاهد بین طاری و فلکه سوم

لوله بازکنی ایران شوفاژ

۷۷۳۸۶۸۶۰
تهرانپارس غربی -شاهد بین زین الدین و حاجیان

فروشگاه تاسیسات فراهانی

۰۹۱۲۴۹۸۰۴۶۰
تهرانپارس غربی -شاهد بین طاری و فلکه سوم

فروشگاه لوله و اتصالات کدخدایی

۷۷۷۸۳۶۴۴
تهرانپارس غربی -شاهد بین خدابنده و غلامی