جستجوی
نشانی

نتایج جستجو تاکسی تلفنی

۸ نتیجه یافت شد.

تاکسی سرویس در

۷۷۷۰۶۵۴۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

موسسه اتومبیل کرایه ۱۰۲

۷۷۸۶۳۴۰۰
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

آژانس سورتمه کد ۱۰۶۴

۷۷۰۶۵۰۴۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس شمال خ خدابنده(گودرزی) بین خ مظفری و شاهد

تاکسی سرویس تک کد ۴۵۷

۷۷۲۹۲۱۷۷
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس حدفاصل خ رحمانی تا ۱۹۶ شرقی بین خ سجده ای و بلوارپروین

آژانس اتومبیل امیر و غزال کد ۵۲۱

۷۷۳۷۹۰۱۳
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس خ ارومی تا جوادیانفر بین باقری تا خ طاهری

تاکسی سرویس المهدی کد ۱۲۳۴

۷۷۰۶۴۹۴۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۹۶ غربی بلوار اردیبهشت خ ۲۲۰

تاکسی سرویس ایثار

۷۷۳۸۳۹۳۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس ۱۹۶ غربی زفرقندی بلواراردیبهشت خیابان ۲۱۲

تاکسی سرویس پیشتاز کد ۳۴۲

۷۷۸۸۵۷۷۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس زفرقندی خیابان قزافی