جستجوی
نشانی

نتایج جستجو تهیه غذا

۱۷ نتیجه یافت شد.

تهیه غذای ایما

۷۷۷۲۴۰۰۶
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشید جنوبی

تهیه غذای مجلسی

۷۷۷۳۱۷۷۵
تهرانپارس تهرانپارس فلکه اول خ خوشوقت

تهیه غذای شاران

۷۷۷۰۹۴۴۴
تهرانپارس تهرانپارس فلکه اول خ خوشوقت خ ۱۵۴ شرقی

تهیه غذای نارنج

۷۷۹۷۴۰۷۷
تهرانپارس تهرانپارس - رسالت مابین خ باقری و خ رشید بازارچه رضا

تهیه غذای پارسی کهن

۷۷۷۴۴۶۵۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

تهیه غذای رز سوری

۷۷۸۷۲۹۹۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین وفادار و ۱۹۶

تهیه غذای کادوس

۷۷۲۹۵۱۱۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۸۰ تا ۱۷۸ شرقی مابین خ خوشوقت و خ سجده ای

تهیه غذای شب نشین

۷۷۷۰۹۷۲۶
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

کترینگ ماه بانو

۷۷۷۶۰۹۴۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا میدان پروین

آشپزخانه بزرگ آریانا

۷۷۷۱۷۷۷۶
تهرانپارس غربی فرجام بین فلکه دوم تهرانپارس و خیابان گلشنی (زرین)