جستجوی
نشانی

نتایج جستجو تهیه غذا

۱۳ نتیجه یافت شد.

تهیه غذای پارسی کهن

۷۷۷۴۴۶۵۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

تهیه غذای رز سوری

۷۷۸۷۲۹۹۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین وفادار و ۱۹۶

تهیه غذای کادوس

۷۷۲۹۵۱۱۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۸۰ تا ۱۷۸ شرقی مابین خ خوشوقت و خ سجده ای

تهیه غذای شب نشین

۷۷۷۰۹۷۲۶
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

کترینگ ماه بانو

۷۷۷۶۰۹۴۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا میدان پروین

آشپزخانه بزرگ آریانا

۷۷۷۱۷۷۷۶
تهرانپارس غربی فرجام بین فلکه دوم تهرانپارس و خیابان گلشنی (زرین)

تهیه غذای طهران پارس

۷۲۱۸۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین فرجام و ۱۹۶

کترینگ سورانه

۷۷۰۷۹۷۵۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین ۲۱۲ تا زین الدین

تهیه غذا

۰۹۱۲۶۲۲۸۸۵۲
تهرانپارس غربی -شاهد بین مرادی و شهابی

رستوران و تهیه غذای گل نرگس

۷۷۳۴۷۷۰۵
تهرانپارس غربی -شاهد بین طاری و فلکه سوم