جستجوی
نشانی

نتایج جستجو دبستان

۴۲ نتیجه یافت شد.

دبستان و پیش دبستان دخترانه راه نو

۷۷۷۳۰۳۵۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی رسالت از خ خوشوقت تا خ اخوت

دبستان پسرانه هرمز آرش

۷۷۷۰۲۰۴۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس ۱۶۰ شرقی و ۱۶۲ مابین خ خوشوقت و خ اخوت

مهد کودک عطر نرگس

۷۷۷۰۰۸۹۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس حدفاصل ۱۶۴غربی تا ۱۷۰ غربی بین باقری ئ خ گلشنی

پیش دبستان و دبستان پسرانه طلوع نور

۷۷۷۰۷۰۰۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس حدفاصل۱۹۶ غربی تا ارومی بین طاهری و خوشوقت

دبستان پسرانه امت

۷۷۸۶۸۰۳۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ عبدی بین باقری تا خ زرین

دبستان دخترانه شایستگان

۷۷۸۶۹۸۷۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ عبدی بین باقری تا خ زرین

دبستان و پیش دبستانی دخترانه یاس

۷۷۳۷۷۶۸۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از اتوبان باقری تا خ خوشوقت

دبستان وپیش دبستانی دخترانه آتی نگر

۷۷۰۷۲۳۹۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۲۱۲ مابین خ خوشوقت تا خ مظفری

دبستان دخترانه معاد

۷۷۸۶۴۹۶۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۸۰ غربی بین باقری تا آهنی آمینه

مدرسه قرآن معاد

۷۷۸۶۴۹۶۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۸۰ غربی بین باقری تا آهنی آمینه