جستجوی
نشانی

نتایج جستجو رادیولوژی و سونوگرافی

۱۹ نتیجه یافت شد.

رادیولوژی و سونوگرافی شرق

۷۷۸۸۲۴۰۶
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس خ خوشوقت خ ریحانچی

مرکز تصویربرداری زنده یاد عباس زادگان

۷۷۷۴۵۸۹۸
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس خ طاهری کوچه قمصری

دکتر همایون مصلحی مقدم

۷۷۷۱۲۱۱۷
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشیدجنوبی

دکتر نفیسه آقا داودی جلفائی

۷۷۷۳۷۲۹۳
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشیدجنوبی

رادیولوژی وسونوگرافی گلبرگ

۷۷۷۱۲۱۱۷
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشیدجنوبی

رادیولوژی و سونوگرافی تهرانپارس

۷۷۷۰۵۲۶۱
تهرانپارس تهرانپارس بین چهارراه تیرانداز بزرگراه سردار سلیمانی

مرکز تخصصی رادیولوژی دهان ،فک وصورت(دکترسها نوئین)

۷۶۷۰۲۱۴۸
تهرانپارس تهرانپارس خ خوشوقت بین چهارراه تیرانداز و فلکه اول

رادیولوژی وسونوگرافی تات

۷۷۷۴۳۰۰۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

دکتر محمد داوودی

۷۶۷۰۳۸۲۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

رادیولوژی و سونوگرافی وانیا

۷۶۷۰۳۸۱۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی