جستجوی
نشانی

نتایج جستجو شهرداری ، شورا و سرای محله

۶ نتیجه یافت شد.

غرفه بازیافت

تهرانپارس غربی تهرانپارس خ طاری بین خ خوشوقت تا خ سجده ای

غرفه بازیافت شهرداری

۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۸۰ تا ۱۷۸ شرقی مابین خ خوشوقت و خ سجده ای

شهرداری ناحیه ۵ منطقه۴

۷۷۳۷۳۳۷۷
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی قبل ازخ زین الدین بین خ خوشوقت تا مظفری خ جلیلوند

سرای محله وشورایاری تهرانپارس غربی

۷۷۸۶۴۰۲۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا میدان پروین

ستاد مدیریت بحران محله تهرانپارس غربی

تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا میدان پروین

شهرداری منطقه ۴ ناحیه ۵

تهرانپارس غربی تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم نبش ۲۲۲ شرقی