جستجوی
نشانی

نتایج جستجو قنادی

۱۴ نتیجه یافت شد.

شیرینی بلوط

۷۷۷۴۴۰۴۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

دکتر محمد تقی قنادی

۷۷۷۰۲۹۳۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

نان شیرینی گندم

۷۷۳۶۲۱۲۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از خ مظفری تا خ شاهد

لوازم قنادی ثامن

۷۷۸۷۰۸۰۱
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

شیرینی شکلات

۷۷۲۹۰۰۴۵
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا میدان پروین

شیرینی مانلی

۷۶۷۰۰۰۰۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

شیرینی سرای کندر

۷۷۸۸۰۰۹۵
تهرانپارس غربی -ناهیدی بین سجده ای و میرزاده

شیرینی گل گله

۷۷۷۰۹۷۰۸
تهرانپارس غربی ناهیدی بین سجده ای و شاهد

شیرینی ناپلئون

۷۷۰۵۳۰۱۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۹۶ غربی بلوار اردیبهشت شمالی

لوازم قنادی وانیل

۰۹۲۱۳۲۵۶۰۲۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۹۶ غربی بلوار اردیبهشت شمالی