جستجوی
نشانی

نتایج جستجو متخصص گوش و حلق و بینی

۶ نتیجه یافت شد.

دکتر خسرو رحیمی

۷۷۷۰۱۳۳۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۸۴ غربی ساختمان پزشکان ۱۸۴

دکتر عزیزاله باجلان

۷۷۷۴۷۰۵۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

دکتر رضا هدایتی

۷۷۸۸۲۵۰۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

دکتر سیدرضا عابدین گیلانی

۷۷۸۶۵۸۰۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر وحیده درتاج

۷۷۲۹۶۴۹۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

دکتر سید رضا عابدین گیلانی

۷۷۸۶۵۸۰۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس بین فلکه سوم ضلع شمال غربی