جستجوی
نشانی

نتایج جستجو مرکز شنوایی سنجی

۸ نتیجه یافت شد.

دکتر سیده فاطمه سیدی

۷۷۸۷۹۷۳۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

سمعک پرشین

۷۷۷۴۶۶۳۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

ارزیابی شنوایی و سمعک پینا

۷۷۷۴۲۸۸۵
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس خ طاهری کوچه قمصری

ارزیابی و شنوایی وسمعک محبت دهقان و رحمت پیچکا

۷۷۷۴۲۸۸۵
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس خ طاهری کوچه قمصری

دکتر مجید نوروزی

۷۷۷۱۳۴۴۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۸۴ غربی ساختمان پزشکان ۱۸۴

سمعک هوشمند

۷۷۷۰۱۳۳۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۸۴ غربی ساختمان پزشکان ۱۸۴

ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک

۷۷۸۷۴۱۶۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی