جستجوی
نشانی

نتایج جستجو هنرستان

۹ نتیجه یافت شد.

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه آگاهی

۷۷۸۶۲۲۳۳
تهرانپارس تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۸ غربی

هنرستان دخترانه فراز

۷۷۷۲۷۵۵۹
تهرانپارس تهرانپارس فلکه اول خ رشید خ حسینی

هنرستان غیردولتی پسرانه صنعت و علوم

۷۷۲۹۹۵۷۵
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ خ رشید انتهای خ رمضانی

هنرستان پسرانه کارودانش امام مهدی(عج)

۷۷۹۰۱۰۰۹
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ خ رشید

هنرستان کار و دانش پسرانه نوید

۷۷۳۷۶۷۹۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از اتوبان باقری تا خ خوشوقت

هنرستان فنی وحرفه ای پسرانه دارالفنون

۷۷۷۰۹۲۳۳
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ تا خ خدابنده بین مظفری و شاهد

هنرستان غیر دولتی روشنگر (دخترانه)

۷۷۸۶۹۶۲۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین فرجام و ۱۹۶

هنرستان کاردانش اندیشه و هنر

۷۷۸۷۹۸۱۰
تهرانپارس غربی ناهیدی بین سجده ای و شاهد

هنرستان فنی و حرفه ای غیر دولتی

۷۷۷۰۱۶۹۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم خیابان خوشوقت